Skip to content

Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

Dylech anfon pob apêl a chais at Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

Llawr Cyntaf, Adain y Gorllewin,
Tŷ Southgate,
Wood Street,
Caerdydd, CF10 1EW

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni:

Ffôn -  03000 252 777

E-bost - rpt@llyw.cymru

Ffacs -  03000 256 146

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru (TEP Cymru) yw'r term cyfunol a ddefnyddir am dribiwnlysoedd penodol sy'n delio ag anghydfodau tai.