Skip to content

Map Lleoliad

Map Lleoliad

Mae’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi’i sefydlu er mwyn datrys anghydfodau sy’n ymwneud ag eiddo lesddaliadol ac eiddo rhent preifat.

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

Llawr Cyntaf, Adain y Gorllewin,
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd, CF10 1EW

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni:

Ffôn - 03000 252 777

E-bost - rpt@wales.gsi.gov.uk

Ffacs - 03000 256 146