Skip to content

Penderfyniadau

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru o fis Ebrill 2012 ymlaen ar gael ar-lein.

Dewiswch y math o achos i chwilio penderfyniadau:

Gweld penderfyniadau cynharach

Gall penderfyniadau a wnaed cyn mis Ebrill 2012 gael eu gweld yn swyddfa Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru. Gellir gwneud copïau o'r penderfyniadau hyn ac efallai y bydd y swyddfa yn codi tâl am hynny.

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i weld penderfyniadau.

Ceisiadau i dynnu penderfyniad o'r wefan

Rhaid cyflwyno cais ysgrifenedig i dynnu penderfyniad penodol o'r wefan i Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru. Dylai'r cais nodi'r rhesymau dros fod am dynnu'r penderfyniad. Bydd llywydd y tribiwnlys yn ystyried unrhyw gais i dynnu penderfyniad o'r wefan fesul achos.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.