Skip to content

Taliadau Gwasanaeth Lesddaliadau

Taliadau Gwasanaeth Lesddaliadau

Ceisiadau

  • esgusodeb taliadau gwasanaeth, rhag rhai neu bob un o'r gofynion ymgynghori - (FFURFLEN GAIS LVT5);
  • atebolrwydd i dalu tâl gwasanaeth - (FFURFLEN GAIS LVT6).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Anghydfodau Lesddaliad - llawlyfr canllaw LVT-G2).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.