Skip to content

Camau Adfer Brys

Camau Adfer Brys

Ceisiadau

  • Ceisiadau gan awdurdod tai lleol am orchymyn bod person sy'n elwa ar gamau adfer brys a gymerir gan yr awdurdod tai lleol, yn talu'r awdurdod tai lleol - (Ffurflen Gais RPT13).

Apeliadau

  • Apeliadau yn erbyn cais i adennill treuliau lle bo'r awdurdod tai lleol wedi cymryd camau adfer brys - (Ffurflen Gais RPT12); 
  • apeliadau mewn perthynas â mesurau brys - (Ffurflen Gais RPT11):
    • yn erbyn penderfyniad awdurdod tai lleol i gymryd camau adfer brys; neu
    • yn erbyn gorchymyn gwahardd brys.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G3).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.